Spiricenter

 

Life is not a problem to be solved ... Life is a mystery to be lived ... Love yourself, Live your mystery ...

 

Numerologie

Numerologie is de leer der getallen, een verklarende wetenschap waar geleerden en wijsgeren zich al eeuwenlang mee bezig houden. Er wordt aangenomen dat het toeval niet zonder betekenis is. De geboorteplaats en geboortenaam bepalen iemands karakter en lot.

Uitgangspunten
De numerologie gaat er van uit dat uit de geboortegegevens en de naam een reeks getallen kan worden afgeleid waarmee men veel over het karakter en levenslot van die persoon te weten kan komen. Tevens wordt gewerkt met het bijbehorende teken van de dierenriem, een informatiegegeven waar ook veel waarde aan wordt gehecht. Numerologen gaan ervan uit dat de getallen alle ervaringen van het leven weerspiegelen, ook toekomstige. Elk getal kan zowel positief als negatief uitwerken, hoekgetallen nog krachtiger dan de ééncijferigen. Hoekgetallen zijn voor slechts weinig mensen weggelegd; alleen voor hen die deze cijfers kunnen hanteren.

Historie
Pythagoras was één van de grondleggers van de numerologie, samen met de Hebreeuwse kabbalisten. Pythagoras stichtte een geheime broederschap, van waaruit zijn numerologische leer zich verder verspreidde. De kabbalisten ontwikkelden een methode om namen in cijfers weer te geven, en hadden hun eigen wijze van droomverklaring en toekomstvoorspelling.

De praktijk
Numerologie werkt met de getallen 1 t/m 9; aangevuld met de hoekgetallen 11, 22 en 33. Alle getallen worden herleid tot één cijfer, behalve de hoekgetallen. Een voorbeeld: het getal 15 wordt herleid tot 6 (1+5). Jaartallen idem dito: 1996 wordt 7 (1+9+9+6= 25, 2+5= 7).

 

Keer terug naar het spiritueel woordenboek

spiricenter

© Copyright 2009 Spiricenter. Alle Rechten voorbehouden.
Website gerealiseerd door DX-Solutions