Spiricenter

 

Life is not a problem to be solved ... Life is a mystery to be lived ... Love yourself, Live your mystery ...

 

Medium

De term medium duidt op een gave waardoor iemand denkt communicatie te ervaren met de geesten van overledenen, engelen, demonen of andere immateriële entiteiten.


Binnen de parapsychologie werd de term medium vroeger vaak gebruikt voor alles wat tegenwoordig als ‘paranormaal’ wordt aangeduid. Zo sprak men van mediamieke begaafdheden, waar het zaken betreft als helderziendheid, heldervoelendheid, telepathie etc. Binnen de parapsychologie wordt een persoon bij wie een vorm van paranormale begaafdheid wordt verondersteld tegenwoordig meestal ‘paragnost’ genoemd. De term ‘medium’ wordt in het algemeen voorbehouden aan wat ook vaak ‘trancemedium’ genoemd wordt. Een trancemedium is een persoon die zichzelf in een trance zou kunnen brengen waarbij de geesten van overledenen, via het lichaam van het trancemedium, boodschappen zouden kunnen doorgeven. Deze laatste vorm van mediumschap heeft vaak voor controverses gezorgd.
Binnen het spiritisme/ spiritualisme wordt de term medium gebruikt om er personen mee aan te duiden die boodschappen van overledenen zouden kunnen doorgeven. Voor wat betreft trancemediums maakt men onderscheid naar de diepte van de trance:
Overschaduwing
Lichte trance
Diepe trance. Als er sprake is van diepe trance heeft het medium achteraf geen herinnering aan dat wat hij/ zij heeft doorgegeven.
Begripsverwarring: De betekenis van de term ‘medium’ is dus niet eenduidig. Vandaar dat sommige helderzienden zich ‘paragnost’ noemen en anderen ‘medium’. Ook combinaties komen voor, zoals ‘paranormaal medium’, ‘helderziend medium’, ‘paragnostisch medium’ etc.

 

Keer terug naar het spiritueel woordenboek

spiricenter

© Copyright 2009 Spiricenter. Alle Rechten voorbehouden.
Website gerealiseerd door DX-Solutions