Spiricenter

 

Life is not a problem to be solved ... Life is a mystery to be lived ... Love yourself, Live your mystery ...

 

Kabbala

De kabbala (geheime traditie) stamt grotendeels uit de middeleeuwen en werd door joodse en Arabische schriftgeleerden in het Westen geïntroduceerd. De kabbalisten gebruiken hun intuïtieve gaven en magische vierkanten om de karaktereigenschappen van een persoon te doorgronden, en hadden ook diverse methoden om de toekomst te voorspellen. Stel allereerst een vraag over de directe toekomst, tel daarna het aantal woorden van de vraag en noteer dat. Noteer vervolgens het aantal letters van ieder woord en zet al deze getallen achter elkaar. Van de zo verkregen getallenreeks wordt ieder getal bij het volgende opgeteld: het eerste bij het tweede, het tweede bij het derde enz. De sommen van al deze optellingen vormen de tweede reeks, waarvan weer elke twee opeenvolgende cijfers bij elkaar worden opgeteld: elke reeks heeft een letter minder dan de voorafgaande. Uit de afleiding komt uiteindelijk een cijfer naar voren, het cijfer dat aan de voorspelling ten grondslag ligt. De kabbalisten nemen aan dat de bij het verkregen cijfer behorende planeet, uitgaande van zijn meest algemene invloeden, een juist antwoord geeft op de vraag.

 

Keer terug naar het spiritueel woordenboek

spiricenter

© Copyright 2009 Spiricenter. Alle Rechten voorbehouden.
Website gerealiseerd door DX-Solutions