Spiricenter

 

Life is not a problem to be solved ... Life is a mystery to be lived ... Love yourself, Live your mystery ...

 

Itjing

'I Tjing' is een Chinees woord en kan het beste vertaald worden als 'Het boek der veranderingen'. In de I Tjing vinden we vooral de basisfilosofie van de Chinese samenleving terug. De basis principes zijn vooral Yin en Yang, de evenwicht tussen het mannelijke en vrouwelijke, het actieve en passieve principe, en alle oermachten die in hun wisselwerking de loop der dingen gedetailleerd vormgeven. Al deze wisselwerkingen tussen deze verschillen vindt zijn toepassing in de I Tjing.
De originele I Tjing is een enorm groot boek en bestaat uit vierenzestig hoofdstukken. Ieder hoofdstuk behandeld een teken dat is opgebouwd uit zes hele en/of gebroken lijnen, een zogenaamd hexagram of zeshoek. De verdeling van de hele en gebroken lijnen mag geheel willekeurig zijn. In totaal zijn er vierenzestig combinaties mogelijk. In zo'n hexagram zien we het Yin en Yang principe terug, waarbij de hele lijnen staan voor Yang en de gebroken lijnen voor Yin. Elke situatie in dit universum kan worden weergegeven door één van de hexagrammen van de I Tjing, met andere woorden, op elk voorval, elke gelegenheid is een hexagram van toepassing die de bron bevat van die situatie.

Gezamenlijk omvatten de vierenzestig hexagrammen het gehele universum. De betekenis van elk hexagram is niet willekeurig, er zit een redenering achter die te herleiden is uit de structuur van het hexagram. Een hexagram is namelijk meer dan een willekeurige verzameling van hele en gebroken lijnen. Er zijn elementen in te ontdekken die het hexagram zijn waarde geven. De belangrijkste elementen vinden we als we een hexagram in tweeën splitsen, in de zogenaamde trigrammen. Deze trigrammen hebben, net als de hexagrammen zelf, een naam en een betekenis. Bij elk hexagram is in de loop der tijden een stukje tekst geschreven, meestal vertaald als "Het Oordeel;", dat symbolisch gezien een advies bevat welke bij de gegeven situatie hoort dat door het hexagram wordt aangeduid. Daarnaast is er nog een stuk tekst, 'Het Beeld', die een voorbeeldsituatie of -handeling geeft die bij het hexagram past.

Omdat elke situatie kan worden weergegeven door een hexagram uit de I Tjing, kan je de I Tjing om advies vragen bij vraagstukken en problemen, maar je kan ook zomaar kijken wat de I Tjing je te vertellen heeft zonder vragen te stellen. Door middel van een toevalsmethode, vaak met muntjes maar ook per computer, wordt een hexagram uit de I Tjing aangewezen. Op die manier kan de I Tjing je dan zeggen in welke fase je jezelf bevindt en je daar de juiste raad in geven.

 

Keer terug naar het spiritueel woordenboek

spiricenter

© Copyright 2009 Spiricenter. Alle Rechten voorbehouden.
Website gerealiseerd door DX-Solutions